Adress

Linjegatan 3D, 30250 Halmstad

Ring oss

070 - 352 69 67

Företagsstäd

Grundlig företagsstäd ger ökat välmående bland medarbetarna

Nyttan med ett väl städat kontor hos den egna personalen ger ytterligare skäl till att investera långsiktigt i renhållningen. Med dagens flexibla arbetssätt och rörelse på kontor delar många medarbetare på både fysiska ytor och arbetsredskap som tangentbord och datormöss och då ökar kraven på att de skall vara fräscha och rena. Under Covid-19 pandemin sattes behovet av snabb desinficering och djuprengöring mellan användandet av dessa på sin spets.

Framtiden för företagsstäd

Även innan covid-19 pandemin pågick det stora förändringar inom kontorsstäd. Traditionellt har inte företagsstädning varit en självklar del av en organisations kärnverksamhet utan setts mer som en kringtjänst som genomförts av anonyma städfirmor på kvällar eller på helger. Krav på kostnadseffektivitet, minimal påverkan på verksamheten och ökat fokus på hållbarhet har dock drivit på utveckling med ständiga innovationer, tekniska lösningar och ändrade arbetsmetoder.

I och med spridningen av covid-19 och i en tid när hygien blivit en allt viktigare del av säkerhet på arbetsplatsen fortsätter ökningen av medvetenhet om hur viktigt det är med städning av kontor och sanering för att främja en ren arbetsmiljö med minimala smittorisker.

Det är naturligtvis viktigt att dessa ytor hålls välstädade och fräscha. Heltäckande och regelbunden städning av kontoret kan, beroende på situation och bransch, vara helt avgörande för att en potentiell kund skall uppfatta ett företag som professionellt och trovärdigt. Kommer du in på ett verkstadsföretag som har stökigt i receptionen, fulla papperskorgar och dammiga ytor så kan du lätt lockas att tänka att de även har oordning på verkstadsgolvet.

Företagsstäd anses ofta som en kostnad utan någon mätbar ROI men en investeringen i professionell kontorsstädning och företagsstädning förlänger även livslängden på inredning såsom mattor och möbler och skyddar själva fastigheten från kostsamt underhåll i förtid.

Grundlig företagsstädning ger ökat välmående bland medarbetarna

Nyttan med ett väl städat kontor hos den egna personalen ger ytterligare skäl till att investera långsiktigt i renhållningen. Med dagens flexibla arbetssätt och rörelse på kontor delar många medarbetare på både fysiska ytor och arbetsredskap som tangentbord och datormöss och då ökar kraven på att de skall vara fräscha och rena. Under Covid-19 pandemin sattes behovet av snabb desinficering och djuprengöring mellan användandet av dessa på sin spets.

När fler och fler företag nu går tillbaka till mer flexibla hybrid-kontor kommer det sannolikt fortsätta vara högaktuellt att arbeta aktivt med hygien för att hålla sjukfrånvaro och smitta nere – samtidigt som känslan av välbefinnande bland personalen ökar.

Städning av kontor och företag skapar en ren arbetsmiljö som de anställda kan känna sig bekväma och trygga i. Renlighet kan diktera humör, produktivitet och påverkar också direkt hälsan för anställda och besökare – något som de allra flesta verksamheter för tillfället har högt upp på agendan.

Att anlita en leverantör av lokalvård som tillhandahåller grundligt och frekvent företagsstäd är en långsiktig investering i både affärsrelationer och personalvård och borde stå lika högt på agendan som själva planeringen av kontorslokalerna.

Planering viktig för att säkerställa heltäckande företagsstädning

Det är viktigt att tänka igenom hur personal och gäster rör sig i lokalerna och vilka känsliga områden som finns där det är extra viktigt med desinfektion och hygien. Diskutera omfattning och frekvens av företagstädningen utifrån era individuella behov och ta råd av experterna och erfarenheterna som finns på firman.

Många större leverantörer av lokalvård och städtjänster erbjuder ett grundkoncept eller paketering av sina tjänster. Genom att välja en etablerad leverantör som Välkommen hem kan ni vara trygga i att få en väl genomtänkt lösning som samtidigt går att skala upp enligt era skiftande behov.

På Välkommen hem har vi erfarenhet av städning inom alla typer av branscher och verksamheter med mycket högt ställda hygienkrav. Vi har anpassat oss till den nya verkligheten kring att städa efter Covid 19. Inom ramen för vår arbetsplatsutveckling kan vi även väva in andra lösningar som gör era kontor till ett verktyg för förändring för hela verksamheten.

Här finns vi och hjälper dig med företagsstäd

Boka städning idag

Kontaktuppgifter

Ring oss

070 - 352 69 67

Adress

Linjegatan 3D, 30250 Halmstad

Kontaktformulär